Slider vignet

Samenwerking

Inka is meer dan een inkoopafdeling voor haar vennoten. Vanzelfsprekend vinden wij de juiste leveranciers, de juiste producten, de juiste inkoopvormen en de juiste prijzen in de markt. De juiste balans tussen waarde, kosten en risico’s. Maar samenwerking stopt niet bij een scherpe prijs op een professioneel inkoopcontract. Onze vennoten delen ook kennis en sparren met elkaar. Inka faciliteert de onderlinge verbondenheid en biedt waar mogelijk expertise, wetenschappelijke ondersteuning en groepsvoordeel – zo creëren wij waarde in de keten. Ook onderling is het een kwestie van geven en nemen. Daardoor vormt Inka een vuist in de keten. Echter altijd naar eer en geweten.

Commanditaire vennootschap Inka 2019
Aantal aangesloten bedrijven 24
Aantal vestigingen 89
Aantal medewerkers +5.000